Zpracování osobních údajů

Vaše poloha je použita pouze pokud k tomu dáte svolení. Je použita pouze pro vyhledání nejblížší zastávky/kontejneru atd. na našem serveru, není nikde uložena a není odeslána třetím stranám.

Nastavení a data aplikace jsou uložena u vás v telefonu nebo v prohlížeči, nejsou předávána třetím stranám a s odinstalací aplikace dojde k jejich nenávratnému vymazání.

Webové stránky praguedash.cz (tyto stránky) neskladují cookies ani jiná osobní data.

Privacy Policy

Your location is only used if you give permission. It is used only to find the closest stop, container, etc. on our server, it is not saved and it is not shared with any third parties.

Application settings and data are stored only on your phone or browser, are not shared with third parties, and are irreversibly deleted when application is uninstalled.

Website pragueedash.cz (these pages) does not store cookies or any other personal data.